Etusivu >Elektroniikka>Jutut>Ledin etuvastusVakivirtalähde operaatiovahvistimella

Toiminta

Vastus R1 (1 Ω) on mittausvastus, jonka yli olevaa jännitettä operaatiovahvistin vertaa referenssijännitteeseen (n. 0,1...0,5V).
Vastus C1 ja R1 muodostavat kompensointipiirin, joka rajoittaa vahvistimen rajataajuuden muutamaan sataan hertsiin. Tällä estetään piirin oskillointi.
Vastus R2 rajoittaa Q1:n kantavirran noin 20 milliamppeeriin siinä tapauksessa, että ledejä ei ole kytketty.
Transistoriksi Q1 kelpaa lähes mikä tahansa NPN-tehotransistori. Se saattaa tarvita pienen jäähdytyssiilin. Operaatiovahvistimeksi käy esimerkiksi LM324

R6 ja C2 suodattavat operaatiovahvistimen käyttöjännitteen ja D2 leikkaa suuremmat ylijännitteet pois.
Vastus R3 ja zenerdiodi D1 tekevät (melko) vakaan 3V jännitereferenssin. R3 mitoitetaan niin, että sen läpi menee noin 1...5 mA virtaa zenerdiodille.
Vastukset R4 ja R5 muodostavat jännitejakajan, josta saadaan asettelujännite operaatiovahvistimelle. Koska mittausvastus R1 on 1 Ω, vastaa 1V suoraan 1 amppeeria ledien läpi.
Vastus R5 saadaan kaavasta I∙R1∙10kΩ : (3V-I∙R1), missä I=haluttu virta ja R1 on mittausvastuksen resistanssi (1 Ω)
Esimerkiksi, jos halutaan 350 mA:
0,35A∙1Ω∙10kΩ : (3V-0,35A∙1Ω) = 1,32 kΩ